Curator

Curator

En curator arbetar med allt omkring en konstutställning. Kort sagt – man är en sammanhållande länk kring hela utställningen. Som curator för en konstutställning kan man exempelvis ansvara för utställningens koncept, alltså temat eller inriktningen. Konstnären ansvarar för de faktiska konstverken i utställningen, curatorn ansvarar exempelvis för val av konstnärer, plats samt utställningens pedagogiska, ekonomiska och praktiska information.

Curatorn har kontakt med konstnärerna, och kan påverka vilka verk som ska visas, och hur de ska hängas eller presenteras. De kan ansvara för lokalens utformning och hur katalogen ska se ut. Ibland har de hand om den pedagogiska verksamheten kring utställningen, eventuella sponsoravtal och kanske marknadsföring.

Det görs allt fler utställningar i olika sammanhang. Konsthallar och museer samarbetar ofta med grupper, organisationer och företag när det gäller att utveckla nya utställningar. En curator är ett slags projektledare som är ansvarig för att visa och förklara den röda tråden i utställningen för publiken.

Curatorn har ett stort ansvar. I arbetet ingår att på ett diplomatiskt sätt kunna göra sig förstådd både hos konstnären och publiken, och kunna hantera debatt och kritik. Det är inte ovanligt att samtida konstverk orsakar diskussion och kontroverser.

Passar dig som:

– Har ett stort intresse för samtidskonst.

– Är bra på att ha kontakt med många människor, då man är en förmedlande länk mellan konstnär och publik.

– Har förmåga att tydliggöra idéer både verbalt och visuellt.

– Är flexibel och bra på att hantera även praktiska uppgifter.

Utbildning
Många som utbildar sig till curator läser först konstvetenskap vid universitet eller högskola.

Framtidsutsikter
Curatorer är en liten yrkesgrupp i Sverige. Man får vara beredd på att arbeta i hela landet, och även utomlands. Curatorer som arbetar med att koordinera utställningar och har en uttalat konstnärlig inriktning möter en svårare arbetsmarknad än de curatorer som arbetar med företagsinriktad uppdragsgeataltning.

Många som arbetar som curatorer är frilansar. De har ingen fast arbetsgivare utan försörjer sig genom uppdrag och projektanställningar.