Gallerist

Gallerist

Ett galleri inom konstvärlden - är en lokal där man förevisar konst och en gallerist är en person som äger och/eller drivet ett konstgalleri. På ett litet konstgalleri är ägaren ofta "allt-i-allo", som bokar in utställningar, säljer biljetter och även städar lokalen. På större gallerier finns det flera personer anställda och arbetsuppgifterna är uppdelade mellan dem. 

Många gallerier inte bara visar konst men också handlar med konst. Det är mycket vanligt med utställningar där man får köpa de utställda konstverk (men ofta får man hämta dem först efter utställningens slut). 

Vissa gallerier som arbetar på den internationella konstmarknaden har stall av konstnärer som är knutna till det specifika galleriet. Dessa gallerier fungerar ungefär som en producent inom filmbranschen då de försöker få sina konstnärer att få vara med på de stora biennalerna runt om i världen eller när de försöker finna finansiärer för att bekosta deras konstnärers kommande projekt.

En gallerist kan samtidigt vara konstnär. Men många gallerister producerar inte egen konst, utan är konstkännare alternativt affärsmän, som anlitar konstexperter för värdering av konstföremål.

Du som är intresserad av detta yrket, läs även om yrken Konstnär>> och  Konsthandlare>> samt Auktionist>>