Sjukhusclown

Sjukhusclown

Arbetet innebär att som clown möta barn och deras familjer på sjukhusets barnavdelningen/lekterapin. Clownerna arbetar ofta i par och deras uppgift är att möta barnen på deras villkor och genom teaterimprovisation uppmärksamma det friska och lekfulla i varje barn.

Arbetet som sjukhusclown handlar i första hand inte om "underhålla" utan att i sin clownroll leka och bekräfta. Som sjukhusclown har man ett mycket nära samarbete med lekterapins personal och man har självklart tystnadsplikt.

Man anställs som sjukhusclown och börjar sin tjänst med att gå en särskild clownutbildning ( där man lär sig clownteknik, etik, hygien mm) som arbetsgivaren står för. Man får lön under utbildningstiden och innehåll i utbildningen bestäms av arbetsgivaren.

Det är en stor merit om man när man söker jobb som sjukhusclown har erfarenhet av sceniskt arbete och/eller av pedagogiskt arbete.

Egenskaper som krävs för att kunna arbeta som sjukhusclown är att man är lyhörd, flexibel, stresstålig och har vana och vilja att umgås med barn och ungdomar.