Flyttarbetare

Flyttarbetare

Förr i tiden kallades detta yrke för "Flyttkarl" eller "Flyttgubbe".

Flyttarbetare hjälper personer och företag när det är dags att flytta. Arbetsuppgifter består i att packa diverse föremål så att de inte skadas vid transport, att bära dem till lastbil/flyttbuss, att lasta dem in i lastbil/flyttbuss, att köra dem dit de ska flyttas (ibland ganska långt och i så fall kanske det är inte samma flyttarbetare som sedan lastar ut).

Att medverka i avhysningar ingår ibland också i flyttarbetarnas vardag. Det händer tyvärr att man tvingas flytta från sin bostad på grund av exempelvis obetald hyra eller att hen stör sina grannar. Om inte personen flyttar frivilligt, gör kronoinspektören avhysning. Ofta sker detta med hjälp av låssmed och flyttarbetare som tömmer lägenheten och magasinerar tillhörigheterna. Ibland medverkar även polisen i avhysningen.

Man (eller kvinna) som vill jobba som flyttarbetare behöver ha god hälsa och vara i mycket god fysisk form, pga tunga lyft förekommer. Man måste vara snabb men samtidigt noggrann (vid packning) och ha stor tålamod samt välutvecklad säkerhetstänk (för att inte skada sig själv eller andra när mycket stora och tunga saker ska flyttas). För att trivas i yrket behöver man vara en positiv och social person som älskar att ge service. Punktlighet och ansvarstagande är andra viktiga egenskaper.
Flytttransporter sker alla dagar under året och man måste vara beredd att arbeta på de så kallade "obekväma arbetstider" (såsom kvällar och helger).

Utbildning

Ingen speciell utbildnings krävs. Ofta blir man upplärd på en arbetsplats. Att ha gymnasiekompetens och/eller ha körkort för personbil (B) kan ställas som krav (ibland, men inte alltid). Att ha körkort C (för lastbil) är en stor fördel för att i detta fallet kan man kombinera yrke Flyttarbetare och Chaufför>>. Det är i så fall lättare att få jobb och man kan förvänta sig också högre lön.

2 liknande yrke(n)