Baxare

Baxare

Baxare arbetar främst med tunga lyft samt med enklare maskinreparationer och i vissa fall även med fastighetsunderhåll.

Exempel på arbetsuppgifter är fortlöpande valsbyten och byten av andra tyngre delar av maskinutrustningar.

Baxare är ett yrke som kräver högt säkerhetstänk. Detta på grund av att det är ibland mycket tunga maskindelar som ska flyttas, vilket kan leda till allvarliga personskador och i värsta fall även till dödsfall. Därför är det mycket viktigt att man är ansvarstagande och riskmedveten och tummar inte på sakerhet utan följer alla instruktioner och föreskrifter samt använder sig av skyddsutrustning.

Utbildning

Upplärning sker ofta på arbetsplatsen, dvs ingen speciell förutbildning krävs, men arbetsgivare efterfrågar allt oftare "gymnasiekompetens" och helst med teknisk inriktning.

2 liknande yrke(n)