Distributionsförare

Distributionsförare

Över hälften av alla yrkesförare arbetar som distributionsförare. De kör ut gods från lagercentraler till olika godsmottagare, till exempel butiker och kontor. Utifrån fraktsedlarna planerar han sin arbetsdag i ett visst område. Beroende på körorder hämtas också gods hos olika avsändare.

Distributionskörning innebär många stopp med på- och avstigningar ur fordonet. Distributionsförare arbetar vanligtvis hos ett åkeri, men man kan också vara enmansföretagare. I tät trafik och köer måste föraren kunna behärska stress. Det finns lyfthjälpmedel, men det finns inte alltid tillgång till lastkajer eller annat som underlättar. God kondition och uthållighet är bra att ha.

Många åkerier kräver att distributionsförare även ska kunna köra lastbil med släp. Man behöver kunna hantera en truck vid lastning och lossning av gods. Ofta är det livsmedel som ska transporteras i bilar med kyl- eller frysutrymmen. Även transport av farligt gods kan ingå. Viss distribution körs med lätt transportbil (budbil). Att köra lättare transporter är ofta en inkörsport till att köra tyngre fordon. Mycket tid ägnas åt kundkontakter. Man bör därför tycka om att ha kontakt med människor i sitt arbete. Föraren är ofta ett ansikte utåt för avsändaren av godset och för åkeriet.

Servicevana är en klar fördel. Utbildning För att få köra tung lastbil krävs körkort med C-behörighet och för att köra med släp krävs CE-behörighet. Sedan 2009 krävs dessutom yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter måste det förnyas.

Utbildning

Utbildning till lastbilsförare ges inom gymnasieskolan på Fordons- och transportprogrammet, inriktning Transport>>. Utbildningar kan också finnas inom Komvux.
Den som är intresserad av en viss specialkompetens kan ta kontakt med ett företag som ägnar sig åt den aktuella typen av transporter och på så sätt få mer information.

Övrigt

Mer information om körkort och yrkeskompetensbevis finns på Transportstyrelsens hemsida. Du som är intresserad av det här yrket kanske vill kika på flera yrken inom område Transport.

6 liknande yrke(n)