Brevbärare

Brevbärare

En brevbärare börjar ofta sitt arbete tidigt på morgonen med att sortera dagens post för att sedan dela ut posten.

Idag är det vanligast att brevbäraren kör någon form av fordon, bil eller moped. Men det är också vanligt att posten delas ut med hjälp av cykel eller att gå med en kärra, särskilt i tätorternas stadskärna. Arbetet är ofta tungt och kan upplevas som stressigt vid hög arbetsbelastning med mycket post.

Till postterminalerna kommer post som ska sorteras för att fortsätta till olika delar av landet eller till olika utdelningsområden. Postsorterare organiserar posten före sortering och sköter brevsorteringsmaskinen. Det mesta av posten sorteras numera maskinellt, men de brev som maskinen inte klarar av att hantera sorteras manuellt. Att kunna tala och läsa svenska är också viktigt för att kunna tyda adresser på olika försändelser.

Det är viktigt att ha ordningssinne och vara ansvarsfull och självständig.

Utbildning

Brevbärare utbildas internt i samband med anställning. Man måste ha fyllt 18 år för att arbeta som brevbärare. Krav på gymnasieutbildning kan förekomma. Körkort för personbil (B-behörighet) är meriterande och kan även vara ett krav.

Kraven varierar beroende på hos vilket postföretag man arbetar.

Framtidsutsikter

Det är stor konkurrens om jobben för brevbärare det kommande året. Rationaliseringarna inom branschen fortsätter och det gör att företagens behov av att rekrytera brevbärare är lågt. Det är vanligt med korta uppdrag och det finns en personalomsättning som medför att det finns chans att få jobb.

Nyttiga länkar
www.framtid.se/bloggar - förklaring på vad "gymnasiekompetens" är för ngt.

3 liknande yrke(n)