Chaufför

Chaufför

Chaufförer transporterar produkter och människor från ett ställe till ett annat på ett effektivt och tryggt sätt. De kontrollerar fordonet och dess utrustning med avseende på teknisk funktion och säkerhet. De behärskar granskningar av sitt fordon före körning och de vanligaste underhållsåtgärderna. De känner till transportförsäkringar och de arbetarskyddsbestämmelser som hör till arbetet.

Beroende på vilket fordon du framför – spårvagn, motorcykel, bil, taxi, buss eller lastbil så krävs det att du tar körkort för den typen av fordon. Många chaufförer jobbar oregelbundna tider. Jobbet är för det mesta ett ensamjobb.

Arbetsplatser för en chaufför kan vara t.ex. transportföretag, handeln, industrin, företag som verkar på flygplatser, den offentliga sektorn eller eget företag.

Att vara chaufför är ett serviceyrke där man måste kunna bemöta människor på ett trevligt sätt. Man måste vara noggrann och ansvarsfull eftersom man ansvarar för passagerarnas säkerhet under körningen.

Se gärna även yrkespresentationer spårvagnsförare>>, bussförare>>, lastbilsförare>>, taxiförare>>, färdtjänstförare>> och tågförare>>.

Utbildning

Vilken körkortsbehörighet (B, C, D, E) som krävs beror på vilket typ av fordon du ska köra. Utbildning till yrkesförare ges på gymnasieskolans Fordons- och transportprogrammet, inriktning Transport>>. Motsvarande utbildning kan finnas inom Komvux, vuxenutbildningen.

Nyttiga länkar
http://epilepsi.se/Koerkort