Kundmottagare

Kundmottagare

En kundmottagare kan arbeta inom olika branscher.

Det är viktigt att tycka om kundkontakter och kunna samarbeta. Det är också viktigt att vara tålmodig och kunna ge bra service även i stressiga situationer.

En kundmottagare måste även känna till konsumentlagstiftningen för att veta vilka skyldigheter Myndigheten/företaget/organisationen har gentemot sina kunder.

Kundmottagare kan ha diverse olika utbildningsbakgrund. All form av eftergymnasial utbildning är mycket meriterande. Språkkunskaper, i första hand i svenska och engelska är av stor vikt. Kunskaper inom andra språk är myccket meriterande.

Visste du att...?
En person med kompetens inom kundservice kan bl a arbeta som Demand supply planner, dvs i en yrkesroll där man kopplar samman kunskap om kunderna och om den kommersiella verksamheten med logistik och IT-lösningar.

3 liknande yrke(n)