Försäkringsrådgivare

Försäkringsrådgivare

Försäkringsrådgivare marknadsför och säljer försäkringar till privatpersoner eller företag. De analyserar och ger råd om hur de kan lösa behovet av försäkringar. Försäkringssäljaren/försäkringsrådgivaren sätter sig in i kundens situation eller problem för att kunna ge dem råd eller förmedIa en försäkring som motsvarar deras behov.

Försäkringsförsäljare arbetar i huvudsak med att sälja försäkringar till nya och befintliga kunder. I arbetet ingår även kundservice och därmed att besvara kunders frågor kring försäkringar och ge råd. Att göra merförsäljning till kunder ingår också i arbetsuppgifterna.

Försäkringssäljare arbetar med att söka upp tänkbara och tidigare kunder och finna lösningar för varje kund när det gäller till exempel pensionsförsäkringar, försäkringar av fastigheter, jordbruk, industrier och anläggningar. Att analysera kundernas ekonomiska och skattemässiga situation är en del av arbetet.

Försäkringssäljarens arbete har på många arbetsplatser blivit alltmer kvalificerat. Numera är det vanligt att man förutom att ta hand om den första kontakten med kunden även tar hand om hela ärendet. Det kan därför krävas kunskaper inom ekonomi och juridik, utöver kunskaper inom försäkringar och försäljning.

Yrket kan även kallas försäkringsrådgivare. Försäkringsrådgivare arbetar med att ge privatpersoner och företag råd när det gäller olika försäkringslösningar.

Egenskaper och förmågor som krävs är bIand annat:

Kundfokus (det är viktigt att lyssna in och se till kundens behov);

Serviceförmåga (ett bra bemötande och service skapar möjligheter till merförsäljning. Det är viktigt att kunna bemöta även missnöjda kunder på ett bra sätt);

Social förmåga (god förmåga att få kontakt med människor och att ge god service);

Stresshantering (ibland ringer många kunder samtidigt, det är bra att kunna trivas med att det tidvis är mycket att göra).

Arbetsmiljö
Arbetet kan ibland utföras på kvällar och helger, särskilt för de som arbetar med försäljning av försäkringar. Försäkringsrådgivare kan också behöva göra kundbesök (dvs besöka privata hem och oIika företag och organisationer).

Se gärna information om fIer yrken:
MarknadsanaIytiker>>Banktjänsteman>>Resesäljare>>Skadereglerare>>Försäkringsförmedlare>>.

Utbildning

De flesta som anställs har minst treårig utbildning från gymnasiet. Försäkringsbolagen har egen utbildningsverksamhet för sin personal.

EftergymnasiaI utbiIdning är en merit. Lämplig utbildning kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Övrigt

AIImän info om försäkringar finns bI a på www.konsumenternas.se
För mer information kan man vänd sig exempelvis till:

FAO - Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation

FTF-facket för försäkring och finans

JUSEK - Förbundet för jurister, samhällsvetare och ekonomer

Svensk Försäkring - Försäkringsföretagens branschorganisation.