Löneexpert

Löneexpert

Som löneexpert kan man vara anställd i ett enskilt företag eller som specialist i ett företag som enbart arbetar med outsourcing inom Lön. Huvudområdena för löneexperter är arbetsrätt och Löneadministration men det förväntas av löneexperter att de även har omfattande kunskaper i ekonomi, data/IT och försäkringar.

Relevanta utbildningar kan finnas inom högskola/universitet och inom yrkeshögskolan.

1 liknande yrke(n)