Försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare

Det här yrket kräver en bred kunskap om försäkringslösningar. En försäkringsförmedlare utgår från den enskilde kundens behov, jämför försäkringar och ger råd om vilka försäkringar som är bäst utifrån kundens förutsättningar. Försäkringsförmedlare arbetar på små eller stora försäkringsförmedlarföretag, men kan också vara egenföretagare. Förmedlaren kan jämföras med en konsult – en person som anlitas för att hjälpa kunden att hitta rätt i försäkringsdjungeln.

För att försäkringsförmedlaren ska kunna bistå kunden med råd, behöver förmedlaren en fullmakt. Fullmakten innebär bland annat att förmedlaren får information om kundens försäkringsinnehav från försäkringsbolagen. Tillsammans med kunden går förmedlaren sedan igenom kundens situation, analyserar försäkringsbehovet och upprättar ett avtal om uppdraget. Efter att ha tagit in offerter från olika försäkringsbolag och förhandlat om priser och villkor presenterar förmedlaren ett skräddarsytt urval av försäkringslösningar för kunden. Förmedlaren kan få uppdrag som gäller en enskild försäkring, men det kan också handla om löpande skötsel av hela kundens försäkringsinnehav. Det kan till exempel gälla ett företags försäkringar inklusive samtliga anställda och deras försäkringar.

En försäkringsförmedlare ger ofta råd inom flera olika typer av försäkringar, till exempel liv-, pensions- och sakförsäkringar. Inom vissa försäkringsområden kan förmedlaren ha avtal med många olika försäkringsbolag. Då görs en opartisk analys utifrån kundens behov. Samma förmedlare kan också förmedla försäkringar inom områden där förmedlaren endast har avtal med ett enda försäkringsbolag. Då är förmedlaren skyldig att informera kunden om detta. En del förmedlare har dessutom tillstånd att förmedla och ge råd om fondandelar.

Utbildning

Finansinspektionen bestämmer vilka kunskaper som krävs av en försäkringsförmedlare. Kunskaperna ska vara testade. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att anställda förmedlare uppfyller Finansinspektionens krav. Krav på akademisk utbildning blir allt vanligare. Det finns försäkringsutbildningar inom både högskola och Yrkeshögskolan. Läs mer på YrkeshögskoleGuiden. En utbildning inom ekonomi eller juridik kan vara en god grund. Det är också värdefullt med en kombination, såsom exempelvis ingenjörsutbildning påbyggd med företagsekonomiska kurser eller tvärtom.

Många försäkringsförmedlare har tidigare arbetat på försäkringsbolag som säljare eller inom kundtjänst.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det blir balans mellan utbud och efterfrågan på jobb som försäkringstjänsteman under det kommande året. På fem till tio år sikt bedöms arbetsmarknaden försämras. 

Övrigt

AIImän info om försäkringar finns bI a på www.konsumenternas.se