Dockförare

Dockförare

Dockforare är en artist som spelar teater med hjälp av olika sorters dockor, t.ex marionettdockor, handdockor och andra dockor. Dockförare använder sig under en föreställning även av olka dekorationer och övrig rekvisita. En dockförare kan också samtidigt vara även en dockmakare

Utbildning

På gymnasieskolans Estetiska programmet, inriktning Teater>> kan profil "dockteater" finnas. Passande utbildningar kan också finnas på folkhögskolor.

Nyttiga länkar
http://hsm.gu.se - högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet;
http://teaterforbundet.se - ett fackförbund inom scen- och filmbranschen.

3 liknande yrke(n)