Gymnasiestrateg

Gymnasiestrateg

Gymnasiestrategen är underställd skolchefen för gymnasieskolan. Arbetet går ut på att fokusera på kommunens strategiska mål om höjd utbildningsnivå och på att höja kvaliteten i gymnasieskolan. Dessutom ingår omvärldsbevakning och att vara ett stöd för gymnasiechefen i olika ärenden.

Utbildning

Passande utbildningsbakgrund är lärarexamen, men även annan högskoleutbildning med i första hand beteendevetenskaplig eller pedagogisk inriktning kan också vara lämplig för att kunna få jobba som gymnasiestrateg.

Övrigt

Du som är intresserad av yrket gymnasiestrateg, kanske också finner andra yrken av intresse, förslagsvis kan du kika på följande yrkespresentationer: Praktiksamordnare>>, Vetenskapskommunikatör>>, Psykologisk coach>> och andra yrken inom område Pedagogiskt arbete>>.