Matros

Matros

Matroser har flera olika arbetsuppgifter. De arbetar med underhållet av fartyget och med reparationer av maskiner och annan utrustning. De är med vid lastning och lossning och kontrollerar surrningen av lasten. Matroser arbetar också på bryggan, där fartyget navigeras och styrs. Oftast går matrosen vakt tillsammans med en styrman.

Som matros kan man vidareutbilda sig på SjöfartshögskoIan och skaffa sig högre nautisk utbildning.

Att tänka på: fartygsbesättning är borta längre perioder hemifrån, men nu i modern tid har man väldigt bra kommunikations möjligheter med familj och vänner iland (via t.ex Skype).

Du som är intresserad av det här yrket kanske också vill se flera yrkespresentationer - se gärna information om de andra "Sjöyrken">>

Utbildning

Matroser utbildas inom gymnasieskolan, där Riksrekryterande Sjöfartsutbildning (ett gymnasieprogram med egna examensmåI) finns på ett tiotal orter i Sverige. Utbildningen skall vara godkänd av Transportstyrelsen. Gymnasieskolorna utbildar så att eleven får en tillgodoräknad däcktjänstgöring om 6 mån och kan därmed (om vissa kurser är godkända) ansöka om en lättmatrosbehörighet. Vartefter man seglat ihop 12 månaders däcktjänstgöring (och om vissa kurser är godkända sedan gymnasieskolan), kan man ansöka om en matrosbehörighet.

3 liknande yrke(n)