Neurobiolog

Neurobiolog

Neurobiologi är ett specialområde inom biologi och neurobiologer tillhör därför naturvetare.  Neurobiologer undersöker hjärnans uppbyggnad och funktion (på mer eller mindre detaljnivå), nämligen studerar dem hur olika celler i hjärnan ger uppkomst till olika funktioner, och hur olika delar av nervsystemet interagerar med varandra.
Exempel på vilka områden en neurobiolog kan specialisera sig inom är: studier av hur hjärnan signalerar belöning och aversion; identifiering av enzymer som orsakar olika tillstånd i människokroppen, som t.ex feber och ett annat område som neurobiologer kan fördjupa sig i är t.ex neuropsykofarmakologi. 

Neurobiologer är forskare och deras forskning kan leda bland annat till nya strategier för behandling av drogberoende och aversionssymtom. Ofta kombinerar man forskning med undervisning på högskola/universitet (man är alltså samtidigt också en högskolelärare).

Du som är intresserad av detta yrke, kanske också vill se information om andra yrken, förslagsvis: BMALäkare, Forskare, Högskolelärare och Biolog.

Utbildning

Det finns olika vägar att gå för att bli neurobiolog. En väg är genom att utbilda sig till läkare först och specialisera sig på forskning av hjärnans funktion efter läkarutbildningen.
En annan väg ligger via kandidatprogrammet i biologi (3 årsstudier på heltid) med påbyggnadsutbildning - masterprogrammet (2 årsstudier på heltid) som riktar sig mot neurobiologi. Vidare kan man söka doktorandtjänster med mål att skriva doktorsavhandling inom neurobiologi.
Man kan också börja med att studera till BMA>> (Biomedicinsk analytiker) och söka påbyggnadsutbildningar efter BMA-programmet.

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap".