Servicemedarbetare inom sjukvården

Servicemedarbetare inom sjukvården

Som servicemedarbetare inom sjukvården hjälper man till med det som behöver göras på en vårdinrättning (som t.ex sjukhus eller vårdcentral): städar, tvättar britser, fyller på med förbrukningsmaterial, hjälper till med enklare administrativa uppgifter, visar patienter och/eller anhöriga till rätt behandlingsrum samt bistår med information och ger viss trygghet, stöd och tröst till patienter. Det är mycket vanligare att servicemedarbetare finns på vårdcentraler än på sjukhus.

Utbildning

Ingen formell utbildning krävs. Man lärs upp direkt på arbetsplatsen. Åldersgräns på minst 18 år fyllda är ett mycket vanligt krav.

Även om ingen formell utbildning kvärs, är det dock mycket fördelaktigt om man har gymnasiekompetens och helst läst på Vård- och omsorgsprogrammet eller Vård- och omsorgspaket inom vuxenutbildningen (komvux) men även annan utbildningsbakgrund och/eller tidigare arbetslivserfarenhet kan vara passande, som t.ex utbildning till Personlig assistent, som kan finnas på komvux eller inom folkhögskolan.
Det är arbetsgivaren som bedömer om ens utbildning och/eller tidigare arbetslivserfarenhet är tillräcklig för att klara av jobbet som Servidemedarbetare inom sjukvården. Ibland kan vägen in i yrket ligga via praktik (om du är intresserad av att få en praktikplats, besök Arbetsförmedlingen för att få information om vad AF kan hjälpa dig med).

2 liknande yrke(n)