Avbytare

Avbytare

Yrkesbeskrivning

Avbytare sköter arbetet på gården, framförallt djurskötseln, när lantbrukare eller djurskötare har semester eller är sjuka. Avbytaren kan också hoppa in vid arbetstoppar, för att byta av en anställd eller när lantbrukaren vill ha en eller ett par dagar ledigt. Behovet av den rollen minskar dock i takt med att gårdarna blir färre och större, då man vid stora gårdar i stället väljer att anställa egen personal i den omfattning som behövs. Ett visst antal små jordbruk kommer dock sannolikt att finnas kvar, vilket innebär att avbytarrollen också lever kvar men i mindre omfattning. Avbytarna jobbar vanligtvis genom en egen firma och är alltså egna företagare i stället för anställda. De gårdar man arbetar på har oftast mjölkproduktion men också grisar, får och fjäderfä. Ibland finns också hästar. När det gäller gårdar med mjölkkor är arbetsdagen normalt uppdelad på två pass - ett tidigt morgonpass och ett pass sent på eftermiddagen.

Utbildning

Grundutbildning finns på Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, inriktning djur.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för lantbruksavbytare är god i de flesta delar av landet.