Förädlingsassistent

Förädlingsassistent

Förädlingsassistenter arbetar med utveckling av nya sorter växter, exempelvis vete, havre, rågvete, korn, raps, vallgräs, vallbaljväxter och salix. De testar också råg, ärtor, åkerbönor, rybs, lin och andra grödor. En viktig del av växtförädlingsarbetet är framställning av högkvalitativt förädlarutsäde som är det första utsädet av nya eller befintliga växtsorter. Denna process omfattar både fältarbete och laboratoriearbete.

Förädlingsassistenter kan vara anställda på växtförädlingsavdelningar. De ingår ofta i förädlare/assistentgrupper, och rapporterar till växtförädlingschefen.

Förädlingsassistenter kan t.ex medverka till produktion av förädlarutsäde av stråsäd. Innehåll i de dagliga arbetsuppgifter kan t.ex omfatta planering av fältarbetet såsom sådd och skörd; fältbesiktningar; analysarbete, t.ex. elektrofores och DNA-markörarbete; samarbete med förädlare, andra förädlingsassistenter och med avdelningar för elitutsäde; gradering av växtmaterial; arbete med försöksdata, förädlardatabas och laboratoriedatabaser; deltagande i utveckling av lösningar för effektiviserad växtförädling samt en hel del administrativa arbetsuppgifter.

Det är viktigt att som person vara ansvarstagande, strukturerad och analytisk och ha god överblick samt en känsla för detaljer. En föräldingsassistent behöver vara noggrann och ha lätt för att kommunicera och samarbeta. 

Utbildning

Utbildning som krävs för att få anställning som förädlingsassistent är högre utbildning i biologi, motsvarande masterexamen (förutsätter minst fem årsstudier på högskolenivå). 

Andra krav en akademsk utbidlning i biologi kan också stäIIas, t.ex är det vanligt att B-körkort (för personbiI) krävs. Vissa språkkunskaper: svenska och engeIska flytande i tal och skrift är ett krav men även kunskaper i andra språk kan krävas, t.ex kunskaper i tyska och/eller i andra skandinaviska språk (norska, danska eIIer isländska t.ex).