Agrotekniker

Agrotekniker

Agrotekniker har kunskaper och färdigheter att framgångsrikt starta, driva och utveckla ett lantbruksföretag. Det är viktigt att bygga sitt eget nätverk i branschen.

Agrotekniker kan du också ta anställning som exempelvis driftledare, förman, gårdsmästare, försökstekniker, säljare eller handläggare på Jordbruksverket.

Som utbildad Agrotekniker kan man bland annat arbeta på: Lantmännen, Svenska Foder, LRF Konsult, Jordbruksverket, Länsstyrelserna, Växa, Naturbruksgymnasierna och Inom SLU:s försöksverksamhet.

Många agrotekniker driver egna företag eller jobbar med driftledning på lantbruksföretag.

Utbildning

Utbildning kan finnas inom yrkeshögskola och ges exempelvis i form av en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning på heltid i 4 terminer, som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. För att få examensbevis krävs minst betyget godkänd i samtliga de kurser som ingår i din valda utbildningsinriktning.
Behörighetskrav som ställs för att kunna komma in på en yrkeshögskoleutbildning "Agrotekniker" kan t.ex vara:

Behörighet för yrkeshögskolestudier>>

•Teoretiska kunskaper om jordbruk, helst från naturbruksprogrammet>> på gymnasiet

•Minst ett års yrkeserfarenhet från jordbruk, utfört efter 18 års ålder.