Husdjursagronom

Husdjursagronom

Husdjursagronomer kan arbeta på länsstyrelser, husdjursföreningar, hushållningssällskap, rådgivningsföretag och foderföretag. Djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen är en vanlig yrkesinriktning. Då kontrollerar man att djurskyddslagen följs. Handläggaren följer upp anmälningar om misstänkt djurplågeri och gör regelbundna kontrollbesök hos djurhållare.

En husdjursagronom kan även arbeta med rådgivning kring djurhälsa, foder, stallmiljö eller avel. Det till exempel kan handla om att räkna ut avancerade foderstater. Vanliga titlar är foderrådgivare, foderkonsulent eller husdjursrådgivare. Man kan också arbeta med att marknadsföra och sälja foder eller med att utveckla nya fodersorter till lantbruksdjur eller sällskapsdjur.

Husdjursagronomer kan också arbeta som foderrådgivare med specialinriktning mot hästar. Hästar behöver liksom andra djur få i sig näringsämnen, vitaminer och mineraler i rätt mängd. Detta är foderrådgivarens specialitet. Man kan vara egen företagare eller vara anställd hos exempelvis fodertillverkare eller företag som arbetar med rådgivning, bland annat Hushållningssällskapen.

För mer information se gärna yrkespresentationer: Agronom och Djurskyddsinspektör.