Gemmolog

Gemmolog

Gemmolog är expert på ädelstenar och erbjuder därför "gemmologiska tjänster" såsom identifiering och värdering av diamanter, smycken och ädelstenar. Sällsynta stenar, ex. färgade diamanter (och av dem Rosa diamanter) är extradyra, just pga de är ganska unika.

Gemmologer är ofta egnaföretagare som förutom värdering av ädelstenar även håller föredrag, kurser och informerar inom allt som har med området att göra.

Vissa gemmologer utför själva omslipningar av ädelstenar alternativt förmedlar tjänster inom sitt närverk: det vill säga samarbetar med guldsmeder, smyckesdesigners, juvelfattare och/eller ädelstensslipare.

Du som är intresserad av detta yrket, kanske viII ta deI av information om fIer yrken: kika gärna på yrkespresentationerna Ädelstensslipare>>, Juvelfattare>>,  Illustratör>>
Målare>>Dekopör>>, CiseIör>>, Bössmakare>>, Smed>>, MöbeIsnickare>>,Skräddare>>Moderedaktör>>Modedesigner>>Textilingenjör>>Image konsult>>Bildlärare>>Konstnär>>Dekormålare>>, Dekoratör>>

Utbildning

Bra grundIäggande utbiIdning finns på gymnasieskolans fIera oIika prolgram, t.ex på Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk>> (där profil ädelstensslipare kan erbjudas t.ex som lärIingsutbiIdning, så kaIIad gymnasiaI IärIing).

En annan mycket passande gymnasial utbildning finns på Estetiska programmet, inriktning Bild & formgivning>>

Passande eftergymnasiaIa utbiIdningar kan finnas på högskoIenivå, på foIkhögskoIor, inom yrkeshögskoIan samt hos privata utbiIdningsanordnare (där man oftast sjäIv står för terminsavgifter och samtidigt ej har rätt tiII StudiemedeI från CSN; kontroIIera därför noga aIIa viIIkor innan du anmäIer dig tiII utbiIdningen). 
Det kan också finnas kortare (några dagars) kurser som t.ex kan anordnas av eller rekommenderas av Sveriges Gemmologiska Riksföreningen.

Ett alternativt väg för vuxna som vill bli gemmologer kan Iigga via "VuxenIärIing". Man hittar en verksam gemmolog och "går i lära" hos honom eller henne. I vissa fall kan man få lärlingslön men i andra fall har man ingen inkomst under tiden man är vuxenlärling, därför är det bra om man kan ordna sin försörning under IärIingstiden på annat sätt. Arbetsförmedlingen kan ge mer information och i vissa fall även ekonomisk hjälp under tiden man är vuxenlärling.

Nyttiga länkar
www.gemstone.org - the International Colored Gemstone Association (ICA), a non-profit organization, the only worldwide body specifically created to benefit the global colored gemstone industry;
https://smyckenochklockor.se - branschorganisation;
www.gemmologiska.se - Sveriges Gemmologiska Riksförening.

 

5 liknande yrke(n)