Genealog

Genealog

Genealogi är läran om människors släktskap.  Genealogi och heraldik är viktiga historiska vetenskaper. Genealogiska tavlor (som ofta kaIIas för "geneaIogiska träd") är värdefulla källpr för släktintresserade och för historisk forskning.

Genealog är, alltså, en sort "släktforskare" som tar fram genealogiska "förbindelser" personer emellan (tar reda på vem som är eller var släkt med vem) genom att söka information i kyrkoböcker och andra historiska dokument (även brev och dagböcker kan ge värdefull information inom det område).

En genealog kan t.ex arbeta på den genealogiska avdelningen av Riddarhuset, där hen ansvarar för den svenska adelns stamtavlor.

Du som är intresserad av yrket Genealog, kanske också viII Iäsa om fIera yrken, exempelvis om Historiker, Kulturvetare, Kultur/naturgeograf, Arkivarie och Museipedagog.


Heraldik är läran om "vapen" (adelns "logotype") och deras historia tillsammans med regelverket för hur de utformas och används.

 

4 liknande yrke(n)