Kakelugnsmakare

Kakelugnsmakare

Kakelugnsmakaren arbetar såväl med nyproduktion som med ned- och uppmontering av befintIiga (ofta gamla och ibIand även antika) kakelugnar.

Att arbeta som kakelugnsmakare innebär både försäljning, renovering , även murning och reparation av rörspisar och öppna spisar.

Vissa kakelugnsmakare har även erfarenhet av skorstensrenoveringar. ExempeIvis kan en kakelugnsmakare utföra arbete om skorstenen behöver tätas.

De metoder som ofta används av kakeIugnsmakare är antingen glidgjutning, montage av insatsrör eller ommurning.

Marknaden är liten men befintlig och något ökande.

För mer information se http://hantverksrad.se och www.mastarregistret.se