Riksförbundsmedarbetare

Riksförbundsmedarbetare

Om man är riksförbundsmedarbetare arbetar man för ett riksförbund som är en central organisation som verkar i hela landet, i motsats till exempel ett länsförbund (där man bara arbetar i länet). Namnet riksförbund används av många större organisationer i Sverige, bland annat Lantbrukarnas riksförbund som fungerar som en paraplyorganisation för lokala medlemsföreningar. Även vissa fackförbund använder beteckningen riksförbund, bland annat Lärarnas Riksförbund. 

Arbetsuppgifterna kan vara mycket olika. Det kan till exempel vara organisatoriska, ekonomiska eller så kan det vara att hjälpa till och planera.