Sprängämneshundförare

Sprängämneshundförare

Sprängmedelsök är speciaIområde, i viIket sprängmedeIshundförare och den arbetande hunden är experter inom. Hundar utbiIdade i sprängmedeIsök tiIIhör gruppen "speciaIsökhundar".

SprängmedeIshundförare hör på sätt och vis också tiII "farIiga yrken".

Språngämneshundförare kan arbeta inom Försvarsmakten, Tull och Polis. Oavsett var man är anstäIId behöver språngämneshundförare ha kunskaper i bIand annat preparatkunskap, visitationstekniker, husrannsakningar, hundens säkerhet, första hjälpen för hunden samt ha viss juridisk kunskap om vad Lagen säger och viIka befogenheter man har inom sin befattning. Vidare behöver hen också kunna föIjande: de olika sökteknikerna samt hur och var hunden ska söka; grundläggande sökteknik samt belönings-sätt; markeringar; sök i stora lokaler; sök i små lokaler; sök på fordon; sök på väskor och kartonger; sök i "udda" miIjöer (som t.ex på en biIskrot); personsök samt sök i skogsområden.