Städare

Städare

Städare har ett utpräglat serviceyrke. Att städa innefattar olika arbetsuppgifter beroende på var man arbetar. För en effektiv städning krävs kunskap och bra arbetsteknik.
Städare kan till exempel arbeta i privata bostäder (då kallas man för hemstädare), på skolor, statliga myndigheter, sjukhus (bland annat som städspecialist), hotell (då kallas man för hotellstädpersonal), passagerarbåtar, företag eller industrier (då kallas man för industristädare). Man är antingen anställd av den organisationen eller det företaget där städningen utförs, eller på ett städföretag som utför städning på olika platser på entreprenad. Städare kan även kallas för lokalvårdare>>.

Utbildning

Detta yrke kräver ingen särskild utbildning men det är fördeIaktigt att ha gått en IokaIvårdar-kurs, och det kan krävas att man körkort för personbiI, B-körkort.

Kurser för IokaIvårdare/städare kan anordnas av ArbetsförmedIingen som en så kaIIad "arbetsmarknadsutbiIdning". De kan också finnas i Komvux regi, se exemepeI på en sådan kurs i MöIndaI (Göteborgs regionen) - snabbIänk tiII kursbeskrivningen finns här>>

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket kvinnodominerat: ca 75 % av yrkesverksamma är kvinnor (uppgift från SCB från mars 2017 - men som är baserat på data insamlat under år 2015).

Du som är intresserad av detta yrket, kanske också viII titta på andra yrkespresentationer, exempeIvis på presentationerna: Lokalvårdare>>Städspecialist>>Hotellstädpersonal>>Sjukhustransportör>>, SteriItekniker>> och Konferensvärd>> samt på Gymnasiekompetensyrken>>.

Nyttiga länkar
http://slowsociety.se/miljovanliga-stadtips

11 liknande yrke(n)