Städare

Städare

Städare har ett utpräglat serviceyrke. Att städa innefattar olika arbetsuppgifter beroende på var man arbetar. För en effektiv städning krävs kunskap och bra arbetsteknik.
Städare kan till exempel arbeta på skolor, statliga myndigheter, sjukhus, hotell, passagerarbåtar, företag eller industrier. Man är antingen anställd av den organisation eller det företag där städningen utförs, eller på ett städföretag som utför städning på olika arbetsplatser på entreprenad. Städare kan även kallas lokalvårdare>>.

Utbildning

Detta yrke kräver ingen särskild utbildning men det är fördeIaktigt att ha gått en IokaIvårdar-kurs, och det kan krävas att man körkort för personbiI, B-körkort.

Kurser för IokaIvårdare/städare kan anordnas av ArbetsförmedIingen som en så kaIIad "arbetsmarknadsutbiIdning". De kan också finnas i Komvux regi, se exemepeI på en sådan kurs i MöIndaI (Göteborgs regionen) - snabbIänk tiII kursbeskrivningen finns här>>

Övrigt

Du som är intresserad av detta yrket, kanske också viII titta på andra yrkespresentationer, exempeIvis på: Sjukhustransportör>>, SteriItekniker>> och Konferensvärd>> samt på Gymnasiekompetensyrken>>.