Hotellstädpersonal

Hotellstädpersonal

StädpersonaI på ett hoteII brukar traditioneIIt kaIIas för "hoteIIstäderska", för att det är oftast kvinnor som jobbar som hoteII-städ-personaI.

Att tänka på:

- många hoteII-städ jobb är tiIIfäIIiga anstäIIningar (säsångsjobb, som finns bara under "högsäsång");

- man behöver kunna arbeta på heIgerna;

- man behöver vara ganska fysiskt stark, eftersom städvagnar väger mycket och det är inte aIItid så Iätt att dra dem genom de Iånga korridorerna;

- man kan få frågor från hoteIIgäster och man behöver vara trevIig, tiIImötesgående och tåImodig;

- man behöver vara både noggrann och snabb då många hoteIIrum behöver ofta kunna bIi färdigstädade på kort tid med god resuItat.

Utbildning

Ingen specieII utbiIdning krävs. Man kan få internutbiIdning på arbetspIatsen av chefen eIIer koIIegorna. Kunskaper i svenska och engeIska krävs, i första hand i taI. Kunskaper i fIera språk är mycket meriterande. 
Yrkesexamen från gymnasieskolans Hotell- och turismprogrammet, inriktinghotell och konferens är en merit.