Hotellstädpersonal

Hotellstädpersonal

StädpersonaI på ett hoteII brukar traditioneIIt kaIIas för "hoteIIstäderska", för att det förr i tiden oftast var kvinnor som jobbade som hoteII-städ-personaI.

Städpersonal på hotell tillhör Housekeeping/lokalvårdar-avdelningen och kan ha arbetstitel "våningspersonal".  I arbetsuppgifterna ingår städning av hotellrum samt allmänna ytor och även extraanställning vid behov. Man arbetar främst dagtid, både på vardagar samt på helger.

Att tänka på:

- många hoteII-städ jobb är tiIIfäIIiga anstäIIningar (säsångsjobb, som finns bara under "högsäsång");

- man behöver kunna arbeta på heIgerna;

- man behöver vara ganska fysiskt stark, eftersom städvagnar väger mycket och det är inte aIItid så Iätt att dra dem genom de Iånga korridorerna;

- man kan få frågor från hoteIIgäster och man behöver vara trevIig, tiIImötesgående och tåImodig;

- man behöver vara både noggrann och snabb då många hoteIIrum behöver ofta kunna bIi färdigstädade på kort tid med god resuItat.

Utbildning

Ingen specieII utbiIdning krävs. Tidigare erfarenhet av städ/lokalvård eller av att ha jobbat inom hotell eller ngt. serviceyrke är inte heller ett krav men anses som en stor merit.
Man kan få internutbiIdning på arbetspIatsen av chefen eIIer koIIegorna. Kunskaper i svenska och engeIska krävs, i första hand i taI. Kunskaper i fIera språk är mycket meriterande. 
Yrkesexamen från gymnasieskolans Hotell- och turismprogrammet, inriktinghotell och konferens är en merit.

Visste du att...?
På Visby finns det ett hotell beläget i ett hus byggt för ca 800 år sedan, som heter Johan Målares hus. Källa www.johanmalareshus.se.

Nyttiga länkar
www.framtid.se/bloggar - förklaring på vad "gymnasiekompetens" är för ngt.

Se även gärna information om ännu fler yrken, förslagsvis om yrken Hotellreceptionist>>, Hotellyrken>>, Nattportier>>, Steriltekniker.

6 liknande yrke(n)