Astrolog

Astrolog

Astrologer försöker förutse framtida händelser i personernas liv med hjälp av himlakropparnas rörelser och genom att analysera jordens och andra planeternas positioner gentemot varandra vid olika tidpunkter.

Astrologins legitimitet ifrågasätts ibland och astrologi kallas för pseudovetenskap och ibland också för "flum". Men många tror på astrologernas förutseelser eller i alla fall tycker det är roligt att läsa sitt horoskop i en dagstidning eller i en tidsskrift. Det är astrologer som tar fram horoskop och ibland skriver också artiklar och böcker om planeternas (och andra himlakropparnas) påverkan på händerlser på jorden, på personernas sinnesstämning och vad man bör avstå ifrån under vissa dagar (exempel på astrologernas rekommendation kan vara att inte göra ansökan om jobb eller utbildning under en viss dag utan göra det under en annan dag - för att lyckas bättre).

Det är svårt att försörja sig enbart som astrolog. De flesta astrologer kombinerar sitt arbete med astrologi med andra yrken. Du som är intresserad av detta yrke, kanske också vill läsa om följande yrken: Rymdyrken>>Healer>>Teolog>>, Psykolog>> och Djurkommunikatör (Kattbeteendevetare>> och Hundpsykolog>>). 

Utbildning

Utbildning sker ofta genom självstudier och/eller genom att köpa korta kurser hos privata utbildningsanordnare, där man själv står för utbildningskostnader.