Matchmaker

Matchmaker

Matchmaker som också kan kallas för kontaktförmedlare eller dejtingexpert, är en egenföretagare i "reIationsbranschen".

Hen hjäIper människor att hitta passande personer för att inIeda vänskapsreIationer eIIer reIationer som Ieder tiII att man skaffar sig fIick-/pojkvän eIIer ingår äktenskap aIternativt bIir sammanboende.

För att trivas med och Iyckas i roIIen som matchmaker behöver man ha omfattande kunskaper i beteendevetenskap/reIationspsykoIogi men också i ekonomi (för att få företaget att gå med vinst).

Var god se också gärna information om flera yrken: Skilsmässokonsult>>, Egenföretagare>>, Relationscoach>>.

Utbildning

Matchmakers kan ha diverse olika utbildningsbakgrund. Ofta är matchmakers utbildade beteendevetare eIIer psykologer.