Socialpedagog

Socialpedagog

Socialpedagog kan kallas också för Behandlingsassistent eller Behandlingspedagog. För att kunna få jobb som socialpedagog kan man antingen läsa en Yrkeshögskoleutbidlning på två år eller en treårig akademisk utbildning ( på Socialpedagogiska programmet) som leder till en kandidatexamen. Utbildning till socialpedagog på högskolenivå ligger innehållsmässigt ganska nära socionomutbildningen.
I vissa fall söker dock arbetsgivaren en socialpedagog "eller motsvarande", vilket kan möjliggöra för en behandlingspedagog att söka dessa tjänster. 

BEHANDLINGSPEDAGOG OCH SOCIALPEDAGOG
Båda är inriktade på behandling. Däremot kan innehållet i utbildningarna skilja sig åt: det handlar om vilken inriktning man väljer att ha på sin utbildning. Socialpedagog finns även som en högskoleutbildning och som är mer omfattande. Socionomutbildning kan också vara en utgångspunkt för ett arbete som socialpedagog och behandlingspedagog.

Socialpedagoger kan också få anställning på en grundskola för att sköta kontakt mellan skolan och föräldrarna och på så sätt avlasta de undervisande lärare, som får i stället koncentrera sig på undervisning av elever.