Badvakt

Badvakt

En badvakt är en person som ansvarar för säkerheten vid ett bad eller vid en strand. Hen kan också kaIIas för en Iivräddare.

En badvakt bör ha utbildning i livräddning, första hjälpen och säkerhetsaspekter kring bad och badanläggningar. Badvakter kan även ha en specialutbildning, exempelvis i sjöräddning. Det finns idag många olika aktörer som utbildar badvakter, allt från ideella sällskap till företag.

Konsumentverket har fastslagit föIjande: ”De teoretiska kompetenskraven hos badvärd ska minst vara SLS-utbildning poollivräddare, alternativt motsvarande kunskaper i L-ABCDE samt HLR, barn-HLR och dokumenterad kunskap i vattenlivräddning”.

En badvakt ska kunna undsätta nödställda i vattnet och har att utföra livräddning om någon håller på drunkna. Badvakter övervakar även den allmänna säkerheten vid badet, och en stor del av badvaktens arbete är förebyggande säkerhetsarbete, som att förutse olycksrisker vid badet eller inom badanläggningen, för att kunna åtgärda brister och undvika olyckor.

Framförallt vid stränder ingår någon form av plattform eller torn i badvaktens normala arbetsredskap, dessa används för att ha överblick över badanläggningens gäster och på så viss garantera deras säkerhet. Även dyk-, signal- och kommunikationsutrustning utgör normala redskap i badvaktens utrustning.

Som utbildad livräddare har man möjlighet att tävla med sina kunskaper, Iäs om det på Svenska IivräddnngssäIIskapets hemsida. Svenska IivräddarsäIIskapet utbiIdar också tiII HavsIivräddare och tiII Isinformatör - se information om utbiIdningar på svenskalivraddningssallskapet.se

Se gärna även föijande yrkespresentationer: SimIärare>>, PooIIivräddare>>, IdrottsIärare>> och Badmästare>>.

Visste du att...?
Inom kort kan drönare börja användas av Svenska livräddningssällskapet för att hjälpa sjölivräddre att rädda liv vid drunkningstillbud. Försökrsvekrsamhet med "livräddning av dockor" (simuleringsövningar) har genomförts redan sommaren 2016 och under 2017 pågår det utbildning av ett antal livräddare som ska samarbeta med drönarpiloter.

Ny utbildning
GRiB >> - är en ny utbildning (från 2018) för räddningstjänstpersonal i beredskap.

Nyttiga länkar
http://svenskalivraddningssallskapet.se

4 liknande yrke(n)