Badmästare

Badmästare

Badmästare arbetar med att ge service till andra människor och att övervaka säkerheten på bad. De ska se till att badgästerna trivs och får den hjälp de behöver. Badmästare är utbildade i livräddning och simundervisning. Många badhus har även gym, som badmästare kan man arbeta som instruktör i gymmet eller ledare för vattengymnastik. Ofta medverkar de också som lärare i simskolan. Andra arbetsuppgifter kan vara konditionstestning och massage.

Det förekommer också att de arbetar i badets caféverksamhet. Ibland jobbar de i kassan med att ta emot avgifter och kontrollera årskort. Ofta sköter de också uthyrning och försäljning av badkläder, handdukar och annat.

Badmästarens arbetsuppgifter varierar mellan arbetsplatserna och beror också på utbildning och erfarenhet. Ofta cirkulerar de mellan olika arbetsuppgifter och rycker in där det behövs. Normalt har de ett rullande schema som innebär omväxlande tidiga morgnar och sena kvällar.

Utbildning

I gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram finns inriktningen fritid och hälsa. Den inriktningen syftar bland annat till arbete vid badanläggningar och idrottsanläggningar. Relevant utbildning kan även finnas inom Yrkeshögskolan, vilket du kan läsa mer om på YrkeshögskoleGuiden.

Konsumentverket har fastslagit föIjande: ”De teoretiska kompetenskraven hos badvärd ska minst vara SLS-utbildning poollivräddare, alternativt motsvarande kunskaper i L-ABCDE samt HLR, barn-HLR och dokumenterad kunskap i vattenlivräddning”.

Framtidsutsikter

Badmästarnas arbetsuppgifter kommer troligen att allt mer inriktas mot friskvård och hälsovård.

Vid sidan om de kommunala badanläggningarna startas också privata bad, både sådana som helt och hållet ägs av ett privat företag och kommunala anläggningar som drivs av entreprenörer. I dessa anläggningar kan badmästaren vara egenföretagare eller bära en del av det ekonomiska ansvaret.

Nyttiga länkar
http://svenskalivraddningssallskapet.se

6 liknande yrke(n)