Butler

Butler

En butler är en erfaren betjänt i ett (oftast) större hushåll med mycket hushållspersonal. Begreppet kommer från Storbritannien och motsvaras på svenska närmast av hovmästare, med den skillnaden att hovmästare jobbar på en restaurang och butler är anställd i privata hem.

Oftast brukar en butler vara bland de äldre tjänarna. Termen butler ska inte förväxlas med en valet, som betecknar en mer personlig tjänare, som till exempel följer med sin arbetsgivare på resor och dylikt.

Historiskt har det förekommit att arbetsgivare delat upp hushållet i olika avdelningar där butlern hade hand om matsalen, vinkällaren, serveringsrummet och i vissa fall hela mottagningsrummet medan en annan hushållare hade hand om hela huset med omgivning.

I moderna hushåll där butler är den mest seniora tjänaren förekommer även titlar som Majordomo, Butler Administrator, Staff Manager, Estate Manager och Head of Household Staff.

Läs gärna även information om följande yrken: husfru, hovmästare, påklädare, serivtör/servitris och valet.