Charkuterist

Charkuterist

Charkuteristens arbete tar vid efter slaktaren och styckaren. Korv, sylta och bacon är produkter som tillverkas av charkuterister. Charkuterister kan arbeta vid slakteri, styckningsföretag eller i charkuterifabriker. I arbetet ingår att förbereda och salta olika köttvaror samt att tillverka charkuterivaror, som till exempel leverpastej och blodpudding. Förutom blandade charkvaror kan tillverkningen också gälla skinka, kassler och hamburgerkött som saltas, röks eller kokas.

Många av arbetsmomenten såsom hackning, malning av råvaror, dosering samt oftast även vid kokning, rökning och ugnsbakning utförs idag maskinellt. Fortfarande är det dock många arbetsmoment som görs för hand, som till exempel att väga upp råvaror för hackning och malning samt att stoppa korv. Produkterna röks, kokas och kyls eller fryses innan de förpackas.

Arbetet kan ske utmed en linje och tempot är vanligtvis högt. Charkuterister arbetar ofta i arbetslag där man roterar mellan olika arbetsuppgifter. Man kan också vara specialiserad på någon viss uppgift.

Utbildning

Utbildning till charkuterist finns inom gymnasieskolan på Restaurang och livsmedelsprogrammet.

Som charkuterist kan du avlägga prov för gesällbrev.

Vidareutbildning med inriktning mot livsmedelsområdet finns inom högskola och universitet på flera orter i landet.

Framtidsutsikter

Verksamheten i Sverige har under de senaste åren rationaliserats och koncentrerats till ett mindre antal stora anläggningar. Antalet anställda har minskat men eftersom branschen är relativt okänslig för konjunktursvängningar, väntas nu inga dramatiska förändringar vad det gäller antalet arbetstillfällen.

5 liknande yrke(n)