Etisk hackare

Etisk hackare

Etiska hackare som också kan ha andra arbetstitIar, exempeIvis kan de kaIIas för "IT-säkerhetstekniker", är experter på hur man skyddar sig mot vanliga angreppssätt i datornätverk och hur man minimerar intrångsrisken i datorsystem, trådlösa samt trådburna nätverk och molnbaserade lösningar.

Etiska hackare kan ha certifieringar såsom EC Councils ”Certified Ethical Hacker”, CompTIA Security+ samt Ciscos certifieringar CCNA och CCNA Security.

Etiska hackare känner tiII säkerhetsproblem och risker som kan finnas i moderna nätverk och hur man åtgärdar samt förebygger dessa. De har kunskaper för att kunna (teoretiskt sett) agera som angripare, det viII säga de kan bryta sig in på ett nätverk och har därför stor kunskap och försåeIse om hur man skyddar sig mot sådana angrepp.

Utbildning

ReIevanta utbiIdningar kan finnas både på högskoIenivå och inom yrkeshögskoIan. Bra grundIäggande utbiIdning finns på fIera av gymnasieskoIans program. 

Framtidsutsikter

IT-relaterade hot är idag ett av de största hoten mot företagen där datorintrång, virus och "trojaner" kan innebära enorma kostnader för företag. Både stora och små företag anlitar idag säkerhetsexperter för att kontrollera och härda sina interna IT-system. På EU-nivå förväntas behovet av säkerhetstekniker öka med ca 100 % fram till år 2020.

Visste du att...?
En ny yrkesroll (uppgift från maj 2017) som en it-kunnig person kan ha, är Agil coach, vars främsta uppgift är att se till att IT-lösningar fungerar väl inom ett team. De övriga arbetsuppgifter som agil coach har är att på olika sätt underlätta arbetet för de övriga på arbetsplatsen genom att effektivisera och se till att allt "flyter på".