Färskvaruansvarig

Färskvaruansvarig

I begreppet färskvaror ingår all färsk mat som säljs i butiken såsom frukt, grönsaker, bröd och charketurier. Färskvaruchefens roll är att planera och leda den dagliga driften på avdelningen. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att beställa varor och ett personalansvar för de som jobbar på avdelningen. Färskvarudelen är en "svår" del av matbutiken, varorna är trendkänsliga och har korta datum. Det ställer stora krav på att beställningarna är precisa.