Industrilackerare

Industrilackerare

Industrilackerare arbetar med lackering av olika produkter eller delar av produkter inom tillverkningsindustrin. Arbetet är ofta automatiserat i stor utsträckning, men kan även innebära manuell lackering med sprutpistol. Man skiljer mellan våtlackering och pulverlackering.
Våtlackering innebär att lackeraren antingen lackerar själv med färgspruta eller på annat sätt, eller övervakar robotar som utför arbetet. Material och föremål varierar. Det kan vara allt ifrån köksluckor och kylskåp till stora järnkonstruktioner.
Pulverlackering innebär att föremålet som ska lackeras täcks med torrt färgpulver. Det fäster på föremålets yta genom att pulvret har en elektrisk laddning. Därefter härdas pulverfärgen i en ugn där pulvret smälter samman till en jämn yta.

En industrilackerare arbetar oftast på en verkstad inom tillverkningsindustrin. På de mindre verkstäderna våtlackeras det mesta för hand med sprutpistol. Industrilackeraren använder skyddsmask och skyddskläder och det mesta lackeras i en väl ventilerad lackbox. Numera är färgen oftast vattenbaserad för arbetsmiljöns skull.

Lackeringen är ett av de sista momenten i produktionen. Arbetsuppgifterna varierar beroende på företagets storlek och vilken produkt som tillverkas. Ofta är mycket av arbetet automatiserat. Då kan det gå till ungefär så här:
Produkten, exempelvis en plåtdetalj, slipas. Därefter hängs den upp i krokar och går via en bana till lackeringen som utförs av en robot. Lacken härdas i en ugn, därefter hängs den lackerade produkten av och lacken kontrolleras.
Industrilackerarens arbetsuppgifter utmed linjen kan vara att hänga upp och kroka av detaljer i ugnen, övervaka roboten och fylla på material samt avsyna den färdiga lacken. Arbetet kan ske i ett arbetslag som roterar mellan arbetsuppgifterna. Skiftarbete förekommer.

Utbildning

Det vanligaste är att man utbildas på företaget. Grundutbildning till lackerare finns inom gymnasieskolan på Fordons- och transportprogrammet, inriktning karosseri och lackering.

Visste du att...?
Ordet industri kommer från latinets industria och kan översättas till svenska ungefär som "flit" eller "sysselsättning". I dagens (moderna) betydelsen menas det med "Industriell tillverkning" att produkter framställs i en stor skala genom att råvaror förädlas (ofta på fabriker).

2 liknande yrke(n)