Inköpsassistent

Inköpsassistent

Som inköpsassistent assisterar du inköparen i det dagliga arbetet. Här beskrivs hur en inköpsassistent på H&M jobbar. Du arbetar med produktutveckling, provhantering, försäljningsanalys och orderhantering. Du och din inköpare jobbar i nära samarbete med designers och mönsterkonstruktörer för att skapa och utveckla bästa produkt och sortiment.

Inköpsassistenter kan även ha andra arbetstitlar, exempelvis kan de arbeta som beställare.

Som beställare brukar man utföra följande arbetsuppgifter: begär in prisuppgifter och offerter, gör beställningar, bevakar leveranser, sköter kontakter med leverantörer, interna enheter, transportföretag, speditörer och avser produkter företaget köper och förbrukar respektive säljer vidare. Marknadslönen för beställare ligger i Sverige under året 2017 mellan 27 000 och 31 800 kronor per månad. 

För att passa i yrkesrollen måste du vara försäljningsdriven, älska mode och brinna för att alltid erbjuda våra kunder bästa produkt och sortiment. I rollen har du daglig kommunikation på engelska med våra produktionskontor.

Utbildningsväg

Förslag på gymnasieutbildning:

  • Högskoleförberedande gymnasieprogram, gärna med ekonomisk inriktning
  • Hantverksprogrammet med inriktning textil design
  • Handels och administrationsprogrammet.

Eftergymnasial utbildning:

  • Utbildning inom inköp, textil, mode eller ekonomi.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att inköpare och inköpsassistenter har medelgoda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem och tio års sikt kommer jobben att bli fler, men det blir också inköparna. Detta bedöms leda till att den medelgoda arbetsmarknaden består.

1 liknande yrke(n)