Inköpsassistent

Inköpsassistent

Som inköpsassistent assisterar du inköparen i det dagliga arbetet. Här beskrivs hur en inköpsassistent på H&M jobbar. Du arbetar med produktutveckling, provhantering, försäljningsanalys och orderhantering. Du och din inköpare jobbar i nära samarbete med designers och mönsterkonstruktörer för att skapa och utveckla bästa produkt och sortiment.

För att passa i rollen måste du vara försäljningsdriven, älska mode och brinna för att alltid erbjuda våra kunder bästa produkt och sortiment. I rollen har du daglig kommunikation på engelska med våra produktionskontor.

Utbildningsväg

Förslag på gymnasieutbildning:

  • Högskoleförberedande gymnasieprogram, gärna med ekonomisk inriktning
  • Hantverksprogrammet med inriktning textil design
  • Handels och administrationsprogrammet

Eftergymnasial utbildning:

  • Utbildning inom inköp, textil, mode eller ekonomi

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att inköpare och inköpsassistenter har medelgoda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem och tio års sikt kommer jobben att bli fler, men det blir också inköparna. Detta bedöms leda till att den medelgoda arbetsmarknaden består.