Veckans yrke v.48

Veckans yrke - Socionom - v.48

Varje vecka presenterar vi ett nytt yrke! Det kan vara ett ovanligt yrke, ett yrke där det finns goda chanser till jobb eller kanske bara ett yrke som vi tycker verkar spännande!

Vill du hjälpa människor att själva genomföra förändringar i sitt liv? Är du bra på att lyssna och samtidigt har bra kunskap om hur svenska samhället fungerar? Då kanske socionom är ditt framtidsyrke?

Socionom är en examensbeteckning för dem som tagit examen efter att ha läst socionomprogrammet på universitet och högskola. Som socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området. Gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika skeden av livet. Ofta möter du människor i svåra situationer.

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen, som chef eller som biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg, som kurator på skola eller som kurator i hälso- och sjukvården.

Socialsekreteraren arbetar med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag.

Kuratorn möter människor i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp.

Biståndshandläggare gör framför allt utredningar om vårdbehov för äldre och funktionshindrade.

I övrigt arbetar många socionomer som personalkonsulenter inom företagshälsovård och som konsulter med exempelvis organisationsutveckling, handledning, rekrytering och samhällsplanering.

Utbildning

Socionomutbildningen är en 3,5 årig yrkesförberedande högskoleutbildning. På Socionprogrammet läser man bland annat samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi. I utbildningen ingår praktikförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar. På flera orter kan man i dag utbilda sig till socionom med olika inriktningar, till exempel mot äldre och funktionshindrade, mångkulturellt arbete eller socialpedagogik. Det finns även möjlighet att rikta in sig på etik och diakoni eller på internationellt arbete.
Efter avslutad socionomutbildning kan man söka jobb direkt (t.ex som Socialsekreterare inom Socialtjänst ellerr som Frivårdsinspektör inom Kriminalvården) men man kan också fortsätta läsa till magister vilket tar ytterligare ett år, eller till masterexamen, vilket tar två år. Man kan också vidareutbiIda sig inom samtalsterapi och bli t.ex Psykoterapeut. Många socionomer Iäser påbyggnadsutbildningar som Ieder till att de kan få arbeta som Kuratorer.